Geschiedenis

Markante figuren

Jef Simoens

1895-1967

Jef Simoens werd geboren in Bilzen op 6 oktober 1895 als zoon van Leo Simoens en Maria Christina Thomas. Hij deed zijn middelbare studies aan het kleinseminarie van Sint-Truiden en aan het Sint-Jozefscollege te Hasselt. jef_simoens_BILZEN1002Hij was oorlogsvrijwilliger 1914-18 met 8 frontstrepen. Na de oorlog studeerde hij handelswetenschappen aan de universiteit van Luik. In 1919 stichtte hij de Bilzerse afdeling van de VOS (Vlaamse Oudstrijders); hij was tevens afgevaardigde voor Limburg bij het hoofdbestuur van deze organisatie.

In 1921 volgde hij zijn vader op als drukker-uitgever. Hun paradepaardje was het weekblad De Bilsenaar (1889-1940) dat o.a. een belangrijke rol speelde in de verspreiding van de Vlaams-nationalistische gedachte. De komst van deken Paquay in 1923 betekende een enorme impuls voor het flamigantisme in Bilzen. Jef Simoens gaf de deken de gelegenheid om (anoniem) artikels in het weekblad De Bilsenaar te publiceren om zo de katholieke Vlaamsgezinde traditie uit te dragen. In 1936 fusioneerde De Bilsenaar met de Maas- en Kempenbode tot Hou-Zee, het officiële blad van VNV-Limburg. Hou-Zee hield op te verschijnen op 13 april 1940. Het zou duren tot 1 mei 1941 vooraleer de bezetter de publicatie van een VNV-blad weer toestond. Het nieuwe blad heette De Toekomst en Jef Simoens was er tot einde 1942 afgevaardigd beheerder van. Dit alles werd hem na de oorlog zwaar aangerekend en het zou duren tot 1950 voor hij zijn beroep weer kon uitoefenen.

De Simoensen legden een persoonlijk archief aan en hielden nota van kleine en grote gebeurtenissen in het dagelijkse leven van Bilzen. Jef Simoens was een eminente Bilzen-kenner. Uit erkentelijkheid hiervoor werd hem op 3 juni 1962 het ereburgerschap van de stad Bilzen verleend. De "herinneringen" die Jef tijdens zijn leven te boek stelde, werden postuum gepubliceerd in het heemkundig tijdschrift Bilisium. Jef Simoens overleed in Bilzen op 15 maart 1967.