Geschiedenis

Markante figuren

pprubens_bilzen2756

Pieter Paul Rubens

1882-1937

Op 15 augustus 1882 werd ten huize van Pieter Joseph Rubens en Lambertine Beckers een zoon geboren. Hij werd ingeschreven in de burgerlijke stand als 'Jean Marie Pierre Paul Rubens', maar zou verder door het leven gaan als Pieter Paul Rubens. Na de lagere school in Bilzen vervolgde hij zijn studies aan het kleinseminarie te Sint-Truiden met het voornemen om priester te worden. Tijdens zijn vakanties in Bilzen was hij graag bezig in de wereld van scholieren en studenten. De stichting van de Eendracht in 1890 was de eerste aanzet tot een culturele en Vlaamse ontvoogding. Ook op het vlak van de studentenbeweging braken boeiende tijden aan. Naar aanleiding van een vergadering te Bilzen van de afdeling Haspengouw van de Katholieke Limburgse Studentenbond (gesticht in 1895) ontstond er sterke behoefte tot het oprichten van een Bilzerse afdeling. Onder impuls en bezieling van Pieter Paul Rubens vond op 11 augustus 1906, in de lokalen van de Eendracht, de stichtingsvergadering plaats van de Bilzerse studentenbond. De naam DDD (De Dietse Demerbronnen) kwam er pas later - vermoedelijk na de Eerste Wereldoorlog.

PPRubens_Vrijens_Doos24Foto11P.P. Rubens was ook een begaafd dichter. Hij zou niet alleen publiceren in tijdschriften maar ook zijn talenten aanwenden voor "zijn" studentenbond waarvoor hij zich, binnen zijn mogelijkheden, met enthousiasme bleef inzetten. Hij bewerkte toneelstukken en schreef gelegenheidsgedichten voor de DDD. Het Bilzerse studentenlied "Wij zijn van langs de Demer" is van zijn hand.

Pieter Paul Rubens werd priester gewijd in 1906. Hij was leraar aan het college te Bree en rector van het klooster Saffraanberg te Sint-Truiden. Hij werd aangesteld tot kapelaan in Bree in 1912. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hielp hij van daaruit Belgische vrijwilligers om de grens naar Nederland over te steken. Op een dag werd hij door de Duitsers betrapt en als krijgsgevangene naar Duitsland gedeporteerd. Hij zou er voor de rest van zijn leven een wankele gezondheid aan over houden.

Na de oorlog werd P.P. Rubens achtereenvolgens kapelaan in Landen, pastoor in Wintershoven en vanaf 1934 pastoor in Veldwezelt. Hij overleed in Veldwezelt op 21 augustus 1937, slechts 55 jaar oud.

Pieter Paul Rubens te midden van zijn familieleden, na zijn eerste mis in de pas herbouwde kerk van Bilzen (1906).PPRubens_Bak05Doos62Foto06