Geschiedenis

Markante figuren

camille huysmans

Camille Huysmans

1871-1968

In 1866 kocht landmeter David Hansen (Millen 1823 - Bilzen 1881) een huis in de Brugstraat van Hubert Pascal Hechtermans, hoge ambtenaar aan het ministerie van financiën te Brussel en afkomstig van Bilzen. In dit huis schonk de dochter van Hansen op 26 mei 1871 het leven aan een onwettige zoon die in de Burgerlijke Stand werd ingeschreven als Jean Joseph Camille Hansen. Door het huwelijk van zijn moeder in 1881 met Augustinus Godefridus Huysmans, kreeg de jonge Camille de familienaam ‘Huysmans'.

huysmans, cuvelier, kluchtvriendenSamen met zijn Bilzerse jeugdvriend Jozef Cuvelier was Huysmans zeer nauw betrokken bij het culturele leven van Bilzen. Hij speelde muziek, schreef toneelstukken en stond zelf op de planken bij Het Dramatisch Genootschap en De Kluchtvrienden.

(foto: De Kluchtvrienden, Huysmans zit links vooraan, Cuvelier staat uiterst links)

In 1895 doctoreerde hij in de Germaanse filologie aan de universiteit van Luik. In 1897 publiceerde hij samen met Jef Cuvelier het eerste plaatsnaamkundig werk in Vlaanderen: Toponymische Studie over de oude en nieuwere plaatsnamen der gemeente Bilsen.

Zijn loopbaan die aanvankelijk in het onderwijs begon, nam een onverwachte wending toen hij in 1905 tot secretaris van de Tweede Socialistische Internationale werd benoemd. Huysmans was een voorvechter van de Vlaamse Beweging. Samen met Frans Van Cauwelaert en Louis Franck ijverde hij voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. In 1930 haalden de drie kraaiende hanen hun slag thuis.

huysmans opsomer

Na een zeer lange politieke carrière waarin hij de functies bekleedde van minister, kamervoorzitter, eerste minister en burgemeester van Antwerpen , overleed Minister van Staat Camille Huysmans in Antwerpen op 25 februari 1968 in de leeftijd van 96 jaar.

(foto: portret van Huysmans door I.Opsomer, 1928. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen)