Geschiedenis

Markante figuren


Jozef Cuvelier

Jozef Cuvelier

1869-1947

In het latere huis Rubens-Verjans, op de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Korenstraat, werd op 6 mei 1869 Jef Cuvelier geboren, zoon van Josse Cuvelier en Antoinette Clerx. In dit huis baatten de ouders van Jef Cuvelier een handelszaak en een hotel-restaurant uit met de naam Hotel du Limbourg.

Samen met zijn jeugdvriend Camille Huysmans was Jef Cuvelier zeer actief in het verenigingsleven van Bilzen. Zij speelden toneel, musiceerden en componeerden. Ook op het gebied van toponymie en filologie verdienden zij hun sporen. top_studieNa hun atheneumtijd in Tongeren en hun universiteitsjaren in Luik publiceerden zij samen in 1897 een toponymische studie over Bilzen, de eerste plaatsnaamkundige monografie in het Nederlands.

Cuvelier had in Luik geschiedenis gestudeerd en begon in 1894 zijn carrière in het archiefwezen in Brugge, Luik en Brussel. In 1912 werd hij benoemd tot Algemeen Rijksarchivaris, de hoogste post die men in een dergelijke carrière kon bereiken. Jef Cuvelier begon aan een toen grondige hervorming van het archiefwezen. Hij reisde veel en bouwde bijzondere contacten op in het buitenland waar hij talrijke onderscheidingen en eretekens ontving. Hij werd o.a. lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde en directielid van het Belgisch Historisch Instituut (samen met Pirenne). Op eigen verzoek werd hem in 1935 eervol ontslag verleend. Hij overleed in Sint-Lambrechts-Woluwe op 29 december 1947.