Geschiedenis

Markante figuren

vanvenckenray_BILZEN1135

Willem-Jozef Van Venckenray

1856-1923

Willem Hubertus Jozef Van Venckenray (in het Bilzers Vanvènkenroj) werd geboren in Maaseik op 9 december 1856. Na zijn studies aan het college van Maaseik en het seminarie te Sint-Truiden en Luik werd hij in 1880 priester gewijd.

vanvenckenray_BILZEN1218

Achtereenvolgens was hij kapelaan in Diepenbeek, pastoor in Meldert en Stokkem. In 1908 benoemde Mgr. Rutten hem tot pastoor-deken van Bilzen in opvolging van Emiel Demeersman.

In september 1914 werd hij samen met burgemeester Hauben gedurende enkele dagen door de Duitsers gegijzeld.

Van zijn voorgangers erfde Van Venckenray een stroeve relatie met de plaatselijke burgerij die veelal ook de dienst uitmaakte in het conservatief-katholieke gemeentebestuur. Gezien de Vlaamsgezindheid van de deken en zijn kapelaans en het groeiende succes van de flamingante oppositie werden de verhoudingen er niet beter op. Toch slaagde Van Venckenray erin om conflicten te vermijden. Hij stichtte of steunde diverse godsdienstige, sociale en Vlaamsgezinde organisaties, waaronder de Katholieke Jonge Wacht die later een belangrijke rol zou spelen in het plaatselijke maatschappelijke leven. Op die manier effende hij het pad voor zijn opvolger, de flamboyante deken Paquay .

Na een lange en pijnlijke ziekte overleed deken Van Venckenray in Bilzen op 8 augustus 1923.