Geschiedenis

Markante figuren

pje_lambrechts_closeup

P.J.E. Lambrechts

1798-1876

Petrus Joseph Ernest (P.J.E.) Lambrechts was een zoon van de Bilzerse notaris Petrus Joseph (P.J.) Lambrechts. De notaris was een revolutionair en zou uiteindelijk belangrijke functies vervullen in het ambtelijk apparaat van de Franse bezetter. Hij was getrouwd met Maria Anna Opstein uit Rekem waar hij zijn notariaat verder had uitgebouwd. Daar werd op 13 september 1798 P.J.E. (roepnaam Ernest) Lambrechts geboren. Net als zijn broer Guillaume deed Ernest Lambrechts studies van kandidaat-notaris. Tussen 1825 en 1828 postuleerde hij diverse malen naar een notarisambt in het kanton Bilzen, maar kreeg steeds nul op het rekest. Het was duidelijk dat de faam van de vader van Ernest Lambrechts als Fransgezind republikein aan de basis lag van de negatieve reactie van de Nederlandse overheid. Kort na de Belgische Onafhankelijkheid waren de problemen van de baan. P.J.E. Lambrechts werd notaris benoemd in Hoeselt en vanaf 1834 in Bilzen. In 1833 trouwde hij met Maria Sibilla Van de Schoor uit Thorn. Kort daarna bouwde hij zich in de Brugstraat een huis met uitgestrekte tuin (het latere goed Haffmans).

fanfare_fragment_bak05doos63foto04In 1835 werd Lambrechts voorzitter van het Weldadigheidsbureau. Hij nam als kandidaat deel aan de verkiezingen van 1836 en werd benoemd tot eerste schepen. Jan Nicolas Beckers, die toen burgemeester was, overleed in 1848 en werd opgevolgd door Jan Willem Maurissen. Na diens overlijden omgordde Ernest Lambrechts de burgemeestersjerp op 29 december 1854. Tijdens de periode van zijn schepenmandaat en burgemeestersschap onderging Bilzen ingrijpende veranderingen. Er werd veel geïnvesteerd in de spoorwegen, de "wegen van groot verkeer", de ontsluiting van de stadscentra enz. Onder zijn voorzitterschap werd op 7 december 1856 de Fanfare opgericht: hij zou er voor de rest van zijn leven de bezielende kracht van blijven. In 1871 werd Ernest Lambrechts benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde, een onderscheiding die hij overigens zelf had aangevraagd omdat hij ondubbelzinnig vond dat hij die wel verdiend had.

Wat P.J.E Lambrechts het nauwst aan het hart lag, was het behoud van het grondgebied van Bilzen. Op 3 april 1870 werden de gehuchten Rijkhoven, Reek en Bosselaar afgescheiden van Bilzen om een aparte gemeente te gaan vormen onder de naam Rijkhoven. De Bilzenaren, met Ernest Lambrechts op kop, voelden zich zwaar geraakt. De boedelscheiding die hierop moest volgen, verliep traag en moeizaam door de rancuneuze houding van de bestuurders van Bilzen en de hebberige en arrogante opstelling van die van Rijkhoven.

Op 16 april 1878 werden de gehuchten Holt, Laar en Schoonbeek bij Beverst gevoegd. Burgemeester Ernest Lambrechts had dit gelukkig niet meer meegemaakt, hij overleed op 30 december 1876. hospitaal_Bak08Los125Zijn testament vermeldde als universeel erfgenaam zijn nichtje Marie Françoise Eugenie Lambrechts en echtgenoot Jean Leonard Hauben. In zijn wilsbeschikking liet hij 30.000 frank na voor de bouw van een nieuw hospitaal in Bilzen (huidige geldwaarde circa 1 miljoen euro). Dat de afscheiding van Rijkhoven hem tot zijn laatste levensdag zwaar op de maag heeft gelegen, bewijst de toevoeging van een clausule die zegt dat de schenking "nooit geheel of gedeeltelijk kan worden opgeëist door de gehuchten die zich afgescheiden hebben van Bilzen of zich ooit nog zouden afscheiden ..."