Geschiedenis

Markante figuren

Jan Emerix

1596-1669

Jan Emerix werd geboren in Bilzen in 1596 als zoon van Martinus Emerix, schepen van de Justitie van Buiten-Bilzen, en Maria van Hinnesdael. Hij promoveerde in 1617 aan de universiteit van Leuven als licentiaat in filosofie en wetenschappen (“Artes”) aan de pedagogie de Borcht (“Castrum”). Hij moet nadien ook nog een licentie in de rechten behaald hebben (“J.U.L.”), waarschijnlijk aan een Duitse of Italiaanse universiteit.

Jan Emerix wordt voor het eerst vermeld als lid van de Romeinse curie in 1635. In 1645 was hij in de functie van magister brevium hoofd van de “Signatura”, een afdeling van de curie waar de talrijke aanvragen werden behandeld die de paus ontving van gelovigen in de hele wereld. Toen de Duitse auditor bij de Rota (de Duitse keizer had het recht een van de twaalf auditoren voor te dragen) in 1654 ziek werd, begon het touwtrekken rond zijn opvolging. Jan Emerix, die de functie ambieerde, had invloedrijke personen die hem steunden en evenveel invloedrijke tegenstanders. Het zou duren tot 1659 vooraleer de keizer Emerix nomineerde voor dit ambt. In 1660 zetelde hij definitief in de Sacra Rota Romana, een van de drie hoge rechtbanken van het Vaticaan. Uit hoofde van zijn functie was Jan Emerix ook “agent” van de Duitse keizer in Rome en had hij een vinger in de pap bij de benoeming van hoge geestelijken in Duitsland en de Lage Landen.

Jan Emerix moet een zeer goede relatie hebben gehad met de paus en de keizer, want reeds in 1658 begon hij zijn eigen opvolging te regelen, hetgeen zeer ongebruikelijk was. Hij haalde zijn neefje Jacob de Mathijs (later: Jacob Emerix de Mathijs) naar Rome om hem op te leiden in de Rota. In 1665 verkreeg hij van de Duitse keizer dat hij zijn ambt mocht neerleggen ten voordele van zijn neef. Het duurde tot 1667 voor de paus hiermee instemde. Jan Emerix trad definitief terug in 1668 met behoud van alle privilegies van auditor. Hij overleed kort daarna, op 16 maart 1669, en werd begraven in de kerk van Santa Maria dell’Anima. In 1701 werden zijn besluiten als auditor uitgegeven onder de titel: “Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram bon. mem. R.P.D. Joanne Emerix Germano ejusdem Sacrae Rotae auditore”.

jan-emerix-tombe