Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 14 november 2016, 20 u.

Marc MULLENS

De Boerenkrijg (1798): feiten en fictie

In 1795 annexeerden de Franse revolutionairen onze gewesten voor twintig jaar. Hun beleid stuitte op heel wat verzet. Vooral het Vlaamse platteland uitte zijn opgekropte woede in een spontane revolte. Die barstte los in oktober 1798 in Overmere (O-Vl.) en strandde op 5 december 1798 in de slag bij Hasselt.
De oorzaken zijn complex: opeisingen, sociaaleconomische problemen, godsdienstvervolging, de verplichte legerdienst ...
Hoe verliep die strijd? Wie nam eraan deel? Waarom hielden veel steden zich min of meer afzijdig? Was het een Belgisch of een Vlaams georiënteerde opstand? Of geen van beide?
De Boerenkrijg is vaak geromantiseerd: in de kunst, de literatuur (Conscience) en de geschiedschrijving. In de late 19e eeuw neemt de verheerlijking mythische proporties aan. De Boerenkrijg symboliseert dan de grote strijd voor godsdienst en vaderland.
Er wordt ook aandacht besteed aan de eigen streek, vnl. de kantons Bilzen en Millen (nu Riemst en Bassenge). Ook daar was het onrustig door het optreden van straffe mannen, een hevige partijstrijd tussen radicalen en gematigden en (in Millen) tegenstellingen tussen Vlaamse en Waalse gemeenten.

Marc Mullens (°1941) is historicus (KUL), oud-leraar aan het H.-Grafinstituut en het St.-Lambertuscollege, Bilzenaar en bestuurslid van Bilisium.