Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 9 november 2015, 20 u.

Ludo MELARD

De erfenis van de Franse Revolutie

Na een eeuwenlange rijping is de Franse Revolutie plots zoals een vulkaan uitgebarsten. De bestorming van de Parijse Bastille bracht heel wat volksmassa’s in beweging, wakkerde de volksenergie aan en bracht nieuwe elites voort die hun stempel zullen drukken op de geschiedenis.
De Franse Revolutie heeft ons vooral de eerste verklaring van de rechten van de mens, een universele taal, geschonken. Maar ook een metriekstelsel, een nieuwe maatschappelijke ordening, de basis van onze hedendaagse rechtsbeginselen, een vaste familienaam... en de Marseillaise behoren tot de erfenis.
Vandaag vieren volkeren in andere werelddelen hun revolutie. Revolutie is dan ook een modewoord geworden. Erover praten zal zeker niet misstaan. Dit verhaal wordt door de spreker voorgesteld via een powerpoint presentatie.

Ludo Melard (°1941) is afkomstig van Millen. Hij promoveerde aan de RU Gent in aardrijkskunde en wetenschappen (1963) en is laureaat van de Belgische universitaire wedstrijd (1965), ereburgemeester van Millen, ereprefect van het Koninklijk Atheneum Tongeren, lid van de Geschiedkundige Kring van Millen en voorzitter van GOGRI, het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Riemst.