Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 15 september 2014, 20 u.

Koenraad NIJSSEN

“Groote armoede heeft onder het volk niet geheerscht ...

Minder bekende verhalen uit Bilzen tijdens WO I. 

Ogenschijnlijk luchtig meldt deken Van Venckenray na WO I dat het nogal meeviel met de voedselsituatie in Bilzen tijdens de eerste wereldbrand. Maar was dat wel zo? Zorgden de opeisingen, plunderingen, het verstoren van de oogst en zovele andere problemen dan niet voor bevoorradingsproblemen?
In deze lezing gaan we dieper in op de bevoorrading, 't Comiteit, de volks- en de schoolsoep enz.
Anderzijds zoemen we in op het verhaal van het activisme in Bilzen. Vlak na WO I komt het tot een hoogoplopende ruzie tussen burgemeester Hauben en schepen Bollen over het vermeende activisme en dus landverraad van die twee. Bollen neemt ontslag en dat heeft grote gevolgen. Voor het eerst is er tweespalt in de Bilzerse politiek en ontstaat er een heuse partijstrijd. Dit conflict kenmerkt het volledige interbellum en zaait zaden die tot op vandaag in Bilzen ontkiemen ...

Koenraad Nijssen (°1969), historicus, is schrijver van een breed scala aan historische artikelen in Het Belang van Limburg. In 2004 verscheen van zijn hand de studie ‘Limburger wereldburger. Geschiedenis van 125 jaar Het Belang van Limburg’. Voor de provincie Limburg schreef hij de brochure ‘Limburg en Limburg. Gedeeld verleden’ (1999), naar aanleiding van 160 jaar scheiding van de beide Limburgen. In 2009 volbracht hij in opdracht van de stad Bilzen en het Davidsfonds zijn ‘magnum opus’ over ‘Jazz Bilzen’. Op vraag van Bilisium schreef hij samen met Frans Maurissen het historische werk ‘Dien vervloekten oorlog’ (2014) dat handelt over Bilzen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Koenraad is leraar geschiedenis en cultuurwetenschappen aan het Bilzerse Heilig-Grafinstituut.