Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 10 maart 2014, 20 u.

Vic MENNEN

Plaatsnamen in (Zuid-)Limburg in het licht van de archeologie
en de landschapsgeschiedenis

De intensivering van het archeologisch onderzoek in ons land zorgt voor hernieuwde belangstelling voor onze voorgeschiedenis, maar ook voor de betekenis van oude plaatsnamen en hun verband met deze geschiedenis. Archeologen hebben aan de naamkunde een vaak onderschatte bron om vondsten in hun geografische context te plaatsen.

Maar slechts weinigen beheersen nog die taalwetenschap, en hoeveel boeken en tijdschriften moet je doorbladeren als je de herkomst wilt achterhalen van toponiemen als bv. Deense Wijers, Katteberg, Zoemerik, Lanakerdij? Is Borreberg taalkundig wel afleidbaar van ‘Borgberg’, of is er toch ergens een ‘borre, bron’ in het spel?

Kortom ... waarom niet eens een rasechte naamkundige over deze materie aan het woord gelaten?

dr. Victor Mennen (°Lommel, 1940) is licentiaat Germaanse filologie en gepensioneerd leraar Nederlands en Engels. Hij promoveerde aan de K.U.Leuven met zijn proefschrift "Toponymie van de vrijheid Lommel" (1987). Hij bestudeerde ook de plaatsnamen van Eksel (2002), Hechtel (2004), en Koersel (2013). Hij is medeauteur van het "Woordenboek van de Vlaamse Gemeentenamen" (2010). Zijn belangstelling ging en gaat daarbij uit naar de plaatsnaam en zijn relatie met de lokale geografie en geschiedenis.

U kunt naamkundige publicaties van dhr. Mennen raadplegen via de website van de wetenschappelijke Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde.