Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 18 november 2013, 20 u.

Julien DAENEN

Verliefd, verloofd ... maar niet getrouwd

Reeds meerdere jaren doet de spreker onderzoek rond dit onderwerp, dat we allemaal kennen uit ons dagelijks leven, maar dat een andere invulling had voor de invoering van de Burgerlijke Stand. Aan de verloving waren toen verplichtingen verbonden, onder andere om te trouwen!
De lezing gaat in op gebruiken en verplichtingen die hieraan verbonden waren. Veel aandacht gaat er naar de te verwachten problemen en verwikkelingen die optraden wanneer de liefde haar pijlen had geschoten, maar wanneer er geen huwelijk volgde (verbroken trouwbeloften, bezwangering, de zoektocht naar de vader, alimentatie ...).
Dit is een onderwerp dat in iedere dorpsgemeenschap in het Ancien Régime tot het dagelijkse leven heeft behoord.
De uiteenzetting zal worden gestoffeerd met voorbeelden uit het archief van Bilzen.

Julien Daenen (°Tongeren 1959) woont in Kesselt, is licentiaat klinische psychologie aan de K.U.Leuven (1983), werkte aanvankelijk op de revalidatie-afdeling van het ZOL in Lanaken, sinds 1993 werkzaam in Genk in het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding. Hij is verbonden aan HK Wiosello-Veldwezelt en Gogri-Riemst, met een bijzondere interesse voor de impact van de militaire aanwezigheid op het platteland, in het bijzonder in het Land van Loon. Hij is medeauteur van werken als “De Slag van Lafelt om Maastricht” (1997), "Thans bonst het grof geschut" (2000), "Limburg in 't geweer - Oorlogsleed in het land van Loon van Alva tot Napoleon" (2008), en werkte mee aan diverse historische tentoonstellingen.