Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


dinsdag 26 maart 2013, 20 u.

Tony WAEGEMAN

Millen en Pietersheim
Hoe burchtsites kroongetuigen blijken van keerpunten in de regionale geschiedenis

Millen is een strategische sterkte aan het uiterste zuidelijke grensgebied van het graafschap Loon, in de schaduw van de Luikse stad Tongeren. Zijn archeologische geschiedenis leert hoe de waterburcht de speelbal werd tijdens de strijd tegen W. de la Marck, sanglier des Ardennes, en zodoende onafgewerkt ten onder ging. Hoe, lang daarvoor, de Loonse heerlijkheid in de context van 1366 langzaam maar zeker in het bezit kwam van een Luiks geslacht.

Terwijl Pietersheim, bij Lanaken, voor de bijl ging in 1378 tijdens de strijd om de Luikse bisschopszetel en in 1587 met geweld werd gevorderd door Alexander Farnese, hertog van Parma, om als strategisch gelegen hoofdkwartier te dienen bij het beleg van Maastricht.

Tony Waegeman (°1950), cultureel ambassadeur van Lanaken voor 2012, is archeoloog van opleiding en stond tot aan zijn pensionering mee aan het hoofd van de Provinciale Hogeschool Limburg. Hij was nauw verbonden aan de archeologische opgraving en restauratie van de oude waterburcht Pietersheim, in intense samenwerking met de vroegere bezitters, de adellijke familie de Merode.