Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


dinsdag 8 januari 2013, 20 u.

Ronny KEULEN

Dialectgrenzen en dialectverandering in Bilzen en omgeving

De stadsslogan ‘Bilzen biesonder boeiend’ is een titel die eveneens goed van toepassing is op de verschillende dialecten die in de Bilzerse deelgemeenten gesproken worden. Verschillende dialectgrenzen doorkruisen of grenzen immers net aan de gemeente Bilzen en die kleine dialectverschillen verraden vaak onmiddellijk iemands herkomst. Zo hebben allicht enkel de inwoners van Munsterbilzen geen last van overtollig wotter of woater, maar van watter, ‘water’ en gaat een Eigenbilzenaar ’s avonds joves, ‘naar huis’ en niet tos, ‘thuis’.
Aan de hand van die kleine verschillen tussen de dialecten van de deelgemeenten onderling is het soms ook mogelijk om te zien hoe de dialecten in de loop der tijden veranderd zijn en welke invloed het dialect van de stad Bilzen op de omliggende plattelands­dorpen (gehad) heeft. Zo sprak men in Bilzen en omgeving enkele eeuwen geleden allicht net als in sommige omringende dorpen en gemeenten van ’n stijf prij, terwijl men nu toch algemeen ‘n staajf praaj zegt.
In deze lezing wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen de dialecten binnen de gemeente Bilzen en worden die dialecten in het ruimere Limburgse dialectlandschap gesitueerd.

Ronny Keulen (°Tongeren 1977) is afkomstig uit Val-Meer. Is licentiaat Germanistiek (KUL) en was lange tijd als onderzoeker en mede-redacteur verbonden aan het omvangrijke Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Diverse volumes zijn van zijn hand. Hij hoopt weldra te promoveren op een historische klankgeografie van het Limburgs.