menu

agenda

11 nov. tot 24 dec.
Tentoonstelling WOI, deel 2 'Bilzen tijdens de bezetting'. De Kimpel. Organisatie: Bilisium.


wo. 7 dec., 20 u.
Lezing 'De graven van Loon' door historicus Jan Vaes. Grote zaal, De Kimpel. Organisatie: Davidsfonds.


nieuws

 
2/11/16

Herdenkingstentoonstelling deel 2


We zijn halverwege de herdenkingsperiode 100 jaar Wereldoorlog I. Bilisium had zich bij de voorbereiding enkele jaren geleden voorgenomen om haar historische publicaties "Dien vervloekten oorlog" en "Mopertingen, dorp in de kering" vergezeld te laten gaan van een reeks tentoonstellingen over de 'Groote Oorlog'. Dat plan verloopt aardig naar wens. Bij gelegenheid van de voorstelling van het WO I-boek over Bilzen kon u het eerste luik "Het eerste oorlogsjaar in documenten, foto's, beeld en klank" twee jaar geleden, rond Slivrouwke Halve Oogst, al bekijken in de dekenij en in de lokalen van Bilisium. Tegelijk liep er ook een WO I-herdenking in Grote Spouwen. Het derde luik "De wapenstilstand en de nasleep van WO I" is nu al gepland voor eind 2018. Dezer dagen is het tijd voor het tweede thema: "Het leven tijdens de bezetting 1915-1917". De locatie is ditmaal de openbare bibliotheek, m.a.w. De Kimpel.

De opening van de tentoonstelling op 10 november ging met toespraken en een receptie door de gemeente gepaard. Eerst was er de inhuldiging van het nieuwe 'oorlogsmonument' CWXRM (*) in park Petry. Details vindt u in onderstaande dubbeluitnodiging. De tentoonstelling loopt tot 24 december.

Coming World Remember Me

 


3/10/16

Weldra dartelt weer de herfstwind

onvermoeibaar
met oneindig dolle dwarrelblaadjes,
en ruist een korte wijle nog
het kalend bomenzwerk ...

Ja, het is maar om te zeggen dat het bruine blaadje van Bilisium in uw brievenbus is gevallen.
Gaat g'eens kijken?

En wat staat er deze keer allemaal in?

"De boeiende reeks over de recente politieke geschiedenis van Bilzen is aanbeland bij deken Paquay en zijn aandeel in de bouw van het College (aanvang 1924) en het Volkshuis (1925-26), evenals in het opkomend flamingantisme. Wie de foto's van de opening van het Volkshuis 90 jaar geleden ziet, kan niet anders dan onder de indruk komen van de immense populariteit van deze 'deken van het volk'. • Tot onze knagende spijt is historicus Jef Mertens toe aan de laatste aflevering en de slotbeschouwing van zijn geschiedenis van Alden Biesen. We zullen zijn deskundigheid in ons 'bikske' voorlopig moeten missen. Zijn slotartikel krijgt als toetje enkele zeer oude, unieke foto's van de landcommanderij als illustratie mee. • Georges van de Brouwer beschrijft zijn jeugdige bedevaart naar de Sint-Rochuskapel en zijn eerste schokkende contacten met de Bilzerse adel. In het Bilzers uiteraard. • Wat doet een mens als hij ten prooi is aan de nonnenblues? Dat is het gemis dat je overvalt als het tot je doordringt dat de laatste 'begaajne' de stad na een eeuwenlang verblijf aldaar hebben verlaten. Ach, probeer het eens als Den Trotwaarleeper: schrijf het met een gedicht van je af. In het Bilzers natuurlijk. • Een van de opvallendste grafstenen op ons kerkhof is de zgn. gedenkzuil van Meller. Wie was die figuur en wat heeft hij gepresteerd - of liever uitgestoken - om zo'n monument te verdienen? • Ook achter de merkwaardige artikelreeks van historicus Henri Vannoppen over de geschiedenis van onze klederdracht wordt in dit nummer een punt gezet. Wao doêrt eivig? • De stukjes van Jef Simoens, kennelijk. Onze redactie sprokkelde nog maar eens woordjes, uitdrukkingen en gedachten in 's mans notities."


Zoekt u iets? Probeer het nieuwsarchief misschien eens?